SzkoleniaProwadzę szkolenia dla firm z zakresu:

  • przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy
  • przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu w miejscu w pracy
  • radzenia sobie ze stresem
  • uważności (trening mindfulness)
  • komunikacji i rozwiazywania konfliktów
  • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
  • budowania zespołów opartych na współpracy
  • asertywności
  • komunikacji bez przemocy (NVC)

Aby zamówić szkolenie – proszę o kontakt telefoniczny.